Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2004-07-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Kiliś( boguslaw.kilis@olsztyn.rio.gov.pl ). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 675-52-20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek jest dostępny w godz. 7:00-17:00, objęty całodobowym monitoringiem oraz ochroną fizyczną świadczoną przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską. Funkcję kontrolną pełni posterunek ochrony, który odpowiada za wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych.
 2. Dostęp do korytarzy, windy oraz schodów jest ogólnodostępny, poza dostępem do pomieszczeń na poziomie '-2' (strefa chroniona, wymagająca przepustki) oraz korytarza wynajmowanego przez Agencję Rezerw Materiałowych (1 piętro).
 3. Osoby niepełnosprawne mają możliwość bezpośredniego dostępu do pomieszczeń powyżej parteru za pomocą windy osobowej (brak utrudnień architektonicznych, posadzki równe z poziomem wejścia do windy. Nieruchomość posiada dwa wejścia do budynku. Wejście od strony ul. Głowackiego/Piłsudskiego ma utrudniony dostęp w postaci schodów (przed wejściem jest oznakowany przycisk dla osób niepełnosprawnych w celu udzielenia pomocy przez posterunek ochrony). Wejście od strony ul. Głowackiego (przy bufecie) nie posiada barier architektonicznych. Nieruchomość nie posiada systemów wspomagających osoby głuchonieme, t.j. komunikaty głosowe lub pętle indukcyjne. Budynek jest wyposażony w system ostrzegania przed pożarem (oświetlenie ewakuacyjne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 4. Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych jest odpowiednio oznakowane, ogólnodostępne i znajduje się przed budynkiem.
 5. Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij