Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

REJESTR PISM WYJAŚNIAJĄCYCH DO BIP
L.p. Nr pisma Tematyka
1. RIO.III.072-4/2020 Warunki jakie powinny być spełnione, aby zawrzeć umowy na realizację zadań w okresie dłuższym niż rok oraz ujęcia zadań w załączniku przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej.
2. RIO.III.072-8/2020 Możliwość dofinansowania, w formie dotacji dla organizacji pozarządowej, budowy nowego środowiskowego domu samopomocy na gruncie, co do którego powiat nie dysponuje tytułem prawnym.
3. RIO.III.072-10/2020 Możliwość zwiększenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminu,o pracowników administracji i obsługi (będących emerytami/rencistami) szkół przekazanych do prowadzenia umową stowarzyszeniu.
4. RIO.III.072-18/2020 Możliwość skorzystania ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w przypadku zaistnienia podejrzenia zarażenia kilku osób koronawirusem.
5. RIO.III.072-19/2020 Rozliczenie nagród rzeczowych, które mają być wręczane na festynie zorganizowanym w ramach funduszu sołeckiego.
6. RIO.III.072-22/2020 porozumienia międzygminnego na zadanie z zakresu przewozu pasażerskich 
7. RIO.III.072-24/2020 Wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
8. RIO.III.072-26/2020 Wyrównania dotacji oświatowej dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych w bieżącym roku budżetowym za 2019 rok.
9. RIO.III.072-28/2020 możliwość zawarcia umowy z bankiem na potrzeby Projektu pn. „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu
10. RIO.III.072-20/2020 Zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, obowiązek gminy w zakresie zwrotu kosztów przewozu.
11. RIO.III.072-30/2020 Zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez organ stanowiący podczas sesji przeprowadzonej w systemie on-line.
12. RIO.III.072-31/2020 Możliwość wydatkowania z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z zagrożeniem epidemicznym.
13. RIO.III.072-33/2020 Możliwość wydatkowania z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z zagrożeniem epidemicznym. 
14. RIO.III.072-34/2020 Możliwość wydatkowania z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z zagrożeniem epidemicznym.
15. RIO.III.072-35/2020 Przekazywania dotacji oświatowych dla niepublicznych placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć.
16. RIO.III.073-4/2020 Finansowania wydatków z dotacji oświatowej na kształcenie specjalne w placówce niepublicznej.
17. RIO.III.072-41/2020 Wykonywania wydatków w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.
18. RIO.III.072-39/2020 Możliwość pomocy finansowej dla SPZOZ z rozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
19. RIO.III.072-45/2020 Pomoc dla Szpitala Powiatowego w Giżycku.
20. RIO.III.073-8/2020 Finansowania wydatków
z dotacji oświatowej na leasing samochodu, zakupionego w celu dowożenia uczniów do szkoły
21. RIO.III.072-42/2020 Możliwość rozliczenia przez gminę dofinansowania dowozu uczniów do szkół w sytuacji zamknięcia placówek oświatowych.
22. RIO.III.072-56/2020 Odstąpienie od dochodzenia przypadających jednostce samorządu terytorialnego należności o charakterze cywilnoprawnym za okres stanu epidemii. 
23. RIO.III.072-58/2020 Możliwość pomocy finansowej przedsiębiorcom – przewoźnikom, z którymi gmina ma zawartą umowę na dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.
24. RIO.III.072-60/2020 Zatrudnienie audytora wewnętrznego na umowę o pracę w urzędzie gminy.
25. RIO.III.072-61/2020 Interpretacja przepisów ustawy o funduszu sołeckim, w sytuacji gdy Rada Gminy nie zdecydowała o istnieniu funduszu.
26. RIO.III.072-62/2020 Możliwość zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego środkami komunikacji regionalnej do placówki, w której realizuje kształcenie specjalne.
27. RIO.III.072-66/2020 Możliwość skorzystania przez urząd miejski z częściowego zwolnienia ze składek ZUS. 
28. RIO.III.072-67/2020 Ujęcie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  o finansach publicznych, w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2020 r. i w WPF. 
29. RIO.III.072-68/2020 Możliwość konsolidacji pozabudżetowej części kredytów.
30. RIO.III.072-71/2020 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
31. RIO.III.072-75-2020 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
32. RIO.III.072-21/2020 Zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
33. RIO.III.072-27/2020 Opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych spółdzielni mieszkaniowych.
34. RIO.III.072-74/2020 Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego.
35. RIO.III.073-15/2020 Księgowanie nadpłaty składek ZUS.
36. RIO.III.072-82/2020 Ewidencja księgowej zakupionego samochodu strażackiego do OSP.
37. RIO.III.072-89/2020 Możliwość powierzenia pełnienia obowiązków skarbnika powiatu.
38. RIO.III.072-90/2020 Finansowania ze środków funduszu sołeckiego umów zlecenia zawieranych w celu koszenie trawników, pomalowanie stołów i ław z terenu sołectwa oraz w sprawie możliwości wykorzystania środków z rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
39. RIO.III.073-16/2020 Możliwość przekazania  środków finansowych przez szkołę podstawową - realizatora projektu  dla sp. z o.o. - Partnera projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na podstawie wystawionych not księgowych. 

Załączniki

RIO.III.072-4-2020odp (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-8-2020odp (189.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-10-2020odp (253.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-18-2020odp (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-19-2020odp (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-22-2020_odp (258.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-24-2020_odp (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-26-2020_odp (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-28-2020_odp (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-20-2020_odp (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-30-2020_odp (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-31-2020_odp (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-33-2020_odp (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-34-2020_odp (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-35-2020_odp (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-39-2020_odp (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-41-2020_odp (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-45-2020_odp (108.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073-4-2020_odp (260.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073-8-2020_odp (182.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-42-2020_odp (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-56-2020_odp (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-58-2020_odp (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-60-2020_odp (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-61-2020_odp (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-62-2020_odp (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-66-2020_odp (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-56-2020_odp (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-58-2020_odp (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-66-2020_odp (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-67-2020_odp (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-68-2020_odp (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-71-2020_odp (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-75-2020_odp (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-21-2020_odp (109.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-27-2020_odp (230.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-74-2020_odp (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-82-2020_odp (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-89-2020_odp (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072-90-2020_odp (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073-15-2020_odp (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073-16-2020_odp (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogusław Kiliś
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogusław Kiliś
Data wprowadzenia:2020-03-20 10:04:24
Opublikował:Bogusław Kiliś
Data publikacji:2020-03-20 10:05:00
Ostatnia zmiana:2020-07-31 07:11:54
Ilość wyświetleń:645

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij